PROF. DR. MUSTAFA USLU

PROF. DR. MUSTAFA USLU

1982-1986 yıllarında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı.

1987-2000 yıllarında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar  Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda Öğretim Görevlisi olarak çalıştı.

1986-1991 yıllarında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar  Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamamladı ve Türk Halk Müziği eserlerinin keman ile icrası konulu tezini tamamladı.

1991-1998 yıllarında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar  Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda Doktora eğitimini tamamladı ve ‘’Türkiye de çalgı eğitiminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi’’ konulu tez çalışmasını tamamladı.

2000’li yıllardan itibaren başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok yerinde çok sayıda konser, konferans, seminer yaparak çeşitli sempozyumlara katılıp bildiriler sundu, makaleler yayınladı.

2000-2008 yıllarında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar  Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent Doktor, 2008-2014 yıllarında yine aynı kurumda Doçent Doktor olarak çalıştı. USLU, 2014 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar  Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda Profesör olarak göreve başladı ve halen görevine devam etmektedir.

Akademik çalışmalarının yanında birçok akademik idari deneyimleri de bulunmaktadır. 2014 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar  Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı olarak göreve başlamış olup görevine halen devam etmektedir. 2016 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar  Eğitimi Bölümü Başkanı olarak göreve başlamış olup görevine halen devam etmektedir. 2021 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü olarak göreve başlamış olup görevine halen devam etmektedir.