PROF. DR. HÜSEYİN GÖRKEMLİ

PROF. DR. HÜSEYİN GÖRKEMLİ

1965 yılında Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya Devrim İlkokulu (1971-1976) ve Konya Anadolu Lisesi’nde (1976-1984) tamamladıktan sonra 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde (İngilizce) tıp öğrenimine başladı ve 1991 yılında mezun olarak tıp doktoruünvanı kazandı. 1992-1996 yılları arasında Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzmanlık öğrenimini tamamladı. 1997 yılında yardımcı doçent ünvanı ile öğretim üyesi olarak göreve başladığı Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda 2005 yılında doçent, 2010 yılında profesör ünvanı aldı. Halen Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda profesör ünvanı ile çalışmakta ve 2010 tarihinden beri Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Lisans ve Lisansüstü eğitimde; Premenstruel Sendrom, Gebelikte İlaç Kullanımı, İntrauterin Gelişme Geriliği, Gebelikte Üriner Sistem Hastalıkları, KorpusUterininBenign Hastalıkları, Dış Gebelik, Jinekolojik Aciller ve Abortuslar, Pelvikİnfalamatuar Hastalık, Kontraseptif Yöntemler, Çoğul Gebelikler, Erken MembranRüptürü, Genital Akıntılar, Amenore, İnfertil Hastaya Yaklaşım, DisfonksiyonelUterin Kanamalar ve Endometriozis vermiş ve vermekte olduğu derslerdir.

Türk-Alman Jinekoloji Derneği, Türk Jinekoloji Obstetrik Derneği (TJOD), Türkiye İnfertilite Vakfı (TİVAK), Üreme Tıbbı Derneği (ÜTD), Jinekolojik Endoskopi Derneği (JED), TurkishSociety of ReproductiveMedicine (TSRM), AmericanSocietyforReproductiveMedicine (ASRM) veEuropeanSociety of Human ReproductionandEmbryology (ESHRE) bilimsel kuruluşlarına üyelikleri mevcut olup halen Üreme Tıbbı Derneği III.Dönem (2012-2014) Yönetim Kurulu Üyeleri arasında görev almaktadır.

Ulusal ve Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan 50 nin üstünde makaleleri ve birçok Ulusal ve Uluslar arası kongrelerde konuşma ve bilimsel görevleri vardır.