PROF. DR. AHMET M. GÖKÇEN

PROF. DR. AHMET M. GÖKÇEN

İlk ve orta öğrenimini Salihli’de tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni  tamamlayan Prof. Gökçen,  avukat olarak çalışmaya başlamıştır. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı)’ na araştırma görevlisi olarak atanmış ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans derslerine başlamıştır.

1987 yılında “Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza Kanunları ve Bu Kanunlardaki Ceza Müeyyideleri” isimli tezi ile yüksek lisansını bitirmiş, akabinde doktora programına kaydolmuştur.

1989-1991 yılları arasında doktora çalışmaları için DAAD bursuyla Almanya’da bulunan Max-Planck Enstitüsünde çalışma yapmış ve 1993 yılında İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünden (Hukuk Fatültesi) “Doktora Derecesi” almıştır.
2006 tarihinde ise Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalında “Profesörlük” kadrosuna atanmıştır.

01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Ceza Mevzuatının oluşturulması aşamasına fiilen katılmış bu meyanda TBMM Adalet Komisyonunda Danışman olarak görev yapmış, yeni ceza mevzuatını tanıtıcı konuşmalar gerçekleştirilmiştir.

2004 yılında Cumhurbaşkanı tarafından Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu üyeliğine atanmıştır. Bu yıllarda Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinde ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarında çalışmıştır.

2010 yılında Cumhurbaşkanı tarafından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Halen Marmara Üniversitesi Hukuk Ffakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
Yanısıra ülkemizin birçok hukuk fakültesinde ve polis okullarında branşı ile ilgili dersler vermeye devam etmektedir.