PROF. DR. KENAN AYDIN

PROF. DR. KENAN AYDIN

Gümüşhane Öğretmen Lisesini bitiren Prof. Aydın, lisans eğitimini SİYO-Sevk ve İdare Yüksek Okulu, TODAİE-Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, yüksek lisansını  da Gazi Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı.

Doktorasını ise, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Siyaset Bölümünde yaptı.

Akademik görevlerinin yanısıra, GÜSİAD başkanlığı görevini de sürdürmektedir.