PROF. DR. EMİNE DİDEM EVCİ KİRAZ

PROF. DR. EMİNE DİDEM EVCİ KİRAZ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1989 yılında mezun oldu. Sağlık Bakanlığı’nda Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nda Uluslararası Kuruluşlar Sorumlusu ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde şube müdürlüğü ve koordinatörlük yaptı. 10 Kasım 1999’da Turizm Sağlığı Şubesini kurdu. Halk Sağlığı alanında Gazi Üniversitesi’nde Yüksek Lisans ve Hacettepe Üniversitesi’nde Doktora Programını tamamladı. Sağlık Bakanlığı bursu ile İngiltere’de Çevre Koruma, Ekoloji ve Biyoçeşitlilik eğitimi aldı. Türkiye’de “Çevre Sağlığı” alanında uzmanlardan birisidir. Dünya Sağlık Örgütü’nün 1987 yılında başlattığı “Sağlıklı Şehirler Projesi”nde Ulusal Ağ Koordinatörlüğünü üstlendi. 25 yıldır Türkiye’de “Sağlıklı Şehir” kavramının yaygınlaşması için çalışmaktadır. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesidir. Avrupa Konseyi- Sağlık Etki Değerlendirmesi, TÜBİTAK-İl Yenilik Platformu, GEKA-Yenilik Merkezi kurulması projelerini yürütmüştür. Halen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Disiplinlerarası Çevre Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, “Şehrin Sağlığını Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi” ve “Roman Uygulama ve Araştırma Merkezi” müdürü, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı üniversitede 2016-2019 yılları arasında Hemşirelik Fakültesi’nin Kurucu Dekanı olmuştur. Sağlık Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile “İklim Değişikliği ve Sağlık Etkileri”, Sağlık Bakanlığı ile “Göç ve Sağlık Hizmetleri”, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile “Kümülatif Sağlık Etkisi-Jeotermaller” alanlarında çalışmalar yürütmektedir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)  Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi’nde “Sağlık Sektörü Uzmanı” olarak görev almaktadır. 2014 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı “Tıpta Uzmanlık Komisyonu üyesi”dir. 21 Ocak 2021’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı, Faz VII (2019-2024) Bilim Komitesi Üyesi olarak davet edilmiştir. 3 Kasım 2021’de Dünya İklim Zirvesi (COP26)’da Türkiye’yi temsil etmiştir.